8am - 4.30pm Ondersteuningsnommer 082 759 5902 074 480 1111 062 525 2550

Vrywaring

Deur hierdie webwerf te gebruik, erken en stem jy by hierdie webwerf. 

Die gebruik van hierdie webwerf en verwante produkte en / of dienste sal onder alle voorwaardes in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika gereguleer word en onderhewig aan die eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe. 

Die gebruik van hierdie webwerf of inligting, produkte en dienste wat op hierdie webwerf beskikbaar is, is op eie risiko. ReisGenoot.co.za neem geen aanspreeklikheid hoegenaamd met betrekking tot enige verlies, koste, eis of skade, hetsy direk, indirek of gevolglik, wat voortspruit uit die inligting op hierdie webwerf, u gebruik van hierdie webwerf of enige aksies of transaksies wat daaruit voortspruit, selfs al is ReisGenoot.co.za aangeraai om die moontlikheid van sodanige verlies, koste, eis of skade te eis. 

ReisGenoot.co.za gee geen voorstelling of waarborg, hetsy uitdruklik of stilswyend, ten opsigte van die werking, integriteit, beskikbaarheid of funksionaliteit van hierdie webwerf of die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van enige inligting verkry vanaf hierdie webwerf. ReisGenoot.co.za maak ook geen waarborg of voorstelling, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, dat die produkte, inligting of lêers wat op hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van virusse, vernietigende materiaal of enige ander data of kode wat die operasie kan beskadig of in gevaar stel nie. Inhoud van 'n rekenaarstelsel, rekenaarnetwerk of jou hardeware of sagteware. U aanvaar alle risiko's wat verband hou met die bestaan ​​van sulke virusse, vernietigende materiale of enige ander data of kode wat die werking of inhoud van 'n rekenaarstelsel, rekenaarnetwerk of u hardeware of sagteware kan beskadig, in gevaar stel of in gevaar stel. ReisGenoot.co.za aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute of weglatings op hierdie webwerf. ReisGenoot.co.za. 

ReisGenoot.co.za mag, na eie goeddenke, enige tyd, sonder vooraf kennisgewing, die werking van hierdie webwerf of enige van die produkte of dienste wat ingevolge hierdie webwerf verskaf word, opskort of beeindig. 

Ondanks die feit dat hierdie webwerf kan verwys na en / of skakels na ander webwerwe bied, is die gebruik van sulke ander webtuistes heeltemal op eie risiko. ReisGenoot.co.za is nie verantwoordelik vir enige verlies, koste, eis of skade nie, hetsy direk, indirek Of gevolglik, voortspruitend uit u gebruik van so 'n ander webwerf. ReisGenoot.co.za onderskryf, waarborg of maak geen vertoë oor die inhoud, produkte, dienste, sekuriteit of betroubaarheid van sulke ander webwerwe nie. 
Alle regte voorbehou. 

Vrywaring oor e-posse:

Die inligting in of aangeheg aan hierdie e-pos is vertroulik en mag onderhewig wees aan wettige voorreg en vertroulikheid van kliënte. As u nie die beoogde ontvanger van hierdie e-pos of gemagtigde verteenwoordiger van die ontvanger is nie, moet u die sender van hierdie e-pos onmiddellik per e-pos stuur en hierdie boodskap uit u stelsel verwyder. U mag nie hierdie boodskap of enige deel daarvan druk, stoor, voorskryf of kopieer of openbaar maak of inligting oor hierdie boodskap openbaar maak aan enige ander persoon nie. 

ReisGenoot.co.za kan nie aanspreeklik gehou word vir enige skade of verlies as gevolg van kwaadwillige sagteware kode of virusse in hierdie boodskap of aanhangsels, insluitende data korrupsie wat daaruit voortspruit. 

Werknemers of verteenwoordigers van Reis Genoot mag nie ongevraagde boodskappe stuur nie ("spam") en ReisGenoot.co.za kan nie aanspreeklik gehou word vir die stuur van sodanige pos nie. As u hierdie boodskap as strooipos beskou, moet u ons dadelik in kennis stel deur 'n e-pos aan inligting@reisgenoot.co.za te stuur 

As hierdie boodskap aanstootlike, neerhalende of lasterlike verklarings of materiaal bevat, beteken dit dat die boodskap buite die werkgewer se omvang van indiensneming met ReisGenoot.co.za gestuur is, en slegs die sender kan aanspreeklik gehou word in sy / haar persoonlike hoedanigheid.